ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Hoàn thành câu, Viết lại câu

  • 1618 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

"If I were you, I would take a break," Tom said to Daisy.

Xem đáp án

Câu tường thuật với lời khuyên ta dùng động từ tường thuật “advise”

Cấu trúc: advise + O + to V: khuyên ai làm gì

=>"If I were you, I would take a break," Tom said to Daisy.

= Tom advised Daisy to take a break.

Tạm dịch: "Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghỉ ngơi," Tom nói với Daisy.

= Tom khuyên Daisy nên nghỉ ngơi.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

His eel soup is better than any other soups I have ever eaten.

Xem đáp án

Cấu trúc: S + be the most adj/ adj-est …= S + be more adj/ adj-er than any other one

=>His eel soup is better than any other soups I have ever eaten.

= Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.

Tạm dịch: Súp lươn của anh ấy ngon hơn bất kỳ món súp nào khác mà tôi từng ăn.

= Trong tất cả các món súp tôi đã từng ăn, món súp lươn của anh ấy là ngon nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Madeleine wears high heels to look taller.

Xem đáp án

Khi diễn tả mục dịch làm gì, ta dùng cấu trúc; to V/ so as to V/ in order to V

=>Madeleine wears high heels to look taller.

= In order to look taller, Madeleine wears high heels.

Tạm dịch: Madeleine đi giày cao gót để trông cao hơn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

"I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.

Xem đáp án

apologized (v) xin lỗi

offered (v) mời

promised (v) hứa

suggested (v) gợi ý

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa lời hứa nên động từ tường thuật phù hợp là promised

Cấu trúc promise to V (hứa làm gì)

=>"I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.

= Ivan promised to pay back Gloria's money.

Tạm dịch:

"Tôi sẽ trả lại tiền, Gloria." Ivan nói.

= Ivan hứa sẽ trả lại tiền cho Gloria.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

The woman was too weak to lift the basket.

Xem đáp án

Cấu trúc: S + be + too + adj + to V: quá… để làm gì

= S + be + so adj that S +couldn’t/ can’t + V: quá … đến nỗi không thể

=>The woman was too weak to lift the basket.

= The woman was so weak that she couldn't lift the basket.

Tạm dịch: Người phụ nữ yếu đến mức không thể nhấc nổi chiếc giỏ.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Tìm lỗi sai trong câu

( 1.4 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

2 năm trước

Gia Bảo

Bình luận


Bình luận