ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Nội Dung - Văn học dân gian

  • 1514 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hơ Nhị là nhân vật trong đoạn trích nào?

Xem đáp án

Hơ Nhị là nhân vật trong đoạn trích Chiến thắng Mtao – Mxây (trích sử thi Đăm Săn)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Pê-nê-lốp là nhân vật trong đoạn trích nào?

Xem đáp án

Pê-nê-lốp là nhân vật trong đoạn trích Uy-lit-xơ trở về (trích sử thi Ô-đi-xê)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Ơ-ri-clê là nhân vật trong đoạn trích nào?

Xem đáp án

Ơ-ri-clê là nhân vật trong đoạn trích Uy-lit-xơ trở về (trích sử thi Ô-đi-xê)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Gia-na-ki là nhân vật trong đoạn trích nào?

Xem đáp án

Gia-na-ki là nhân vật trong đoạn trích Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Rắc-sa-va là nhân vật trong đoạn trích nào?

Xem đáp án

Rắc-sa-va là nhân vật trong đoạn trích Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na)

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.7 K lượt thi )

Thể thơ

( 15 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.8 K lượt thi )

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

2 tuần trước

DânthườngSốngđẹp Đèbẹp Dânchơi

Bình luận


Bình luận