ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Nội dung - Văn học trung đại

  • 1489 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu

Tam quân tì hổ khí thôn ngưu

Nam nhi vị liễu công danh trái

Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu

(Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão)

Tác phẩm Tỏ lòng khắc họa điều gì?

Xem đáp án

Tỏ lòngkhắc họa vẻ đẹp của con người có sức mạnh, có lí tưởng, nhân cách cao cả cùng khí thế hào hùng của thời đại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Món “nợ” được Phạm Ngũ Lão nhắc đến trong tác phẩm “Tỏ lòng” là:

Xem đáp án

Nam nhi vị liễu công danh trái

Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu

=>Phạm Ngũ Lão nhắc đến món nợ công danh.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu

Tam quân tì hổ khí thôn ngưu

Nam nhi vị liễu công danh trái

Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu

(Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão)

Vũ Hầu được nhắc đến trong tác phẩm Tỏ lònglà ai?

Xem đáp án

Vũ hầu: tức Gia Cát Lượng, người thời Tam quốc, có nhiều công lao giúp Lưu Bị khôi phục nhà Hán, được phong tước Vũ Lượng hầu (thường gọi tắt là Vũ hầu).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đáp án nào không đúng về nội dung được phản ánh trong tác phẩm Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du?

Xem đáp án

- Bài thơ Đọc Tiểu Thanh kíthể hiện cảm xúc, suy tư của Nguyễn Du về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài văn chương trong xã hội phong kiến. Điều đó cũng nói lên một phương diện quan trọng trong chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du: xót xa cho những giá trị tinh thần bị chà đạp.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đáp án nào không đúng về nội dung được phản ánh trong tác phẩm Thu hứng của Đỗ Phủ?

Xem đáp án

Thu hứng là bức tranh mùa thu hiu hắt cũng là bức tranh tâm trạng buồn lo của nhà thơ trong cảnh loạn li: nỗi lo âu cho đất nước, nỗi buồn nhớ quê hương và nỗi ngậm ngùi, xót xa cho thân phận mình.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.7 K lượt thi )

Thể thơ

( 15 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận