Ôn tập chương chuyển động thẳng biến đổi đều (có lời giải)

  • 3817 lượt thi

  • 58 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 2:

Khi ô tô đang chạy với vận tổc 10 m/s trên đoạn đường thăng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 20 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kế từ lúc bắt đầu tăng ga là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

− Gia tốc của xe: a=vv0Δt = 0,5 m/s

− Vận tốc sau 40 s kể từ khi tăng tốc: v = v0 + at = 30 m/s


Câu 5:

Đoàn xe lửa đang chạy thắng đều với vận tốc 72 km/giờ thì tắt máy chuyển động chậm dần đều sau 10 s thì dừng lại. Gia tốc a của xe và quãng đường s xe chạy thêm từ lúc tắt máy đến lúc dừng lại là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

− Gia tốc của đoàn xe lửa: a=vtv0Δt=2010=2ms2

− Quãng đường xe lửa đi thêm được: s=v0t+12at2=100m


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận