Ôn tập chuyên đề Chuyển động tròn đều có lời giải (có lời giải)

  • 2491 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Bình điện (dynamô) của một xe đạp, có núm quay đường kính 1 cm tì vào vỏ xe. Khi xe đạp đi với vận tốc 18 km/giờ, tìm số quay trong 1 giây của núm bình điện.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

+ Tốc độ của xe đạp bằng tốc độ dài của một điểm trên vành ngoài bánh xe và bằng tốc độ dài của một điểm trên núm quay bình điện


Câu 3:

Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay hết một vòng mất 0,2 s. Tìm tốc độ dài v, tốc độ góc ω và gia tốc hướng tâm aht của một điểm nằm trên mép đĩa và cách tâm một khoảng bằng bán kính của đĩa

Xem đáp án

Chọn đáp án C

+ Tốc độ góc:  

+ Tốc độ dài:  

+ Gia tốc hướng tâm: 


Câu 4:

Một người ngồi trên ghế một chiếu đu quay khi chiếc đu đang quay với tốc độ 5 vòng/phút. Biết khoảng cách từ chỗ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3 m. Gia tốc hướng tâm aht của người này bàng

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Tần số của chuyển động: f = 1/12 Hz

Tốc độ góc của chuyển động:  = 0,523 rad / s

Gia tốc hướng tâm: 


Câu 5:

Một vật chuyển động tròn đều trên quĩ đạo có bán kính xác định. Khi tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

VT Hằng

Bình luận


Bình luận