Ôn tập chuyên đề: Động năng có lời giải chi tiết

  • 1517 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi khối lượng giảm đi bốn lần nhung vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Wd/=12.m4(2v)2=12mv2=Wd


Câu 2:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Vì những vật có lực vuông góc với phương chuyển động thì không sinh công


Câu 3:

Động năng của vật tăng khi

Xem đáp án

Đáp án D

Ngoại lực tác dụng lên vật sinh công dương


Câu 5:

Hệ thức liên hệ giữa động lương p và động năng Wd của 1 vật khối lượng m là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Wld=12mv2=12m(mv)2 2mWd=p2p=2mWd


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận