Ôn tập kiểm tra Vật Lí 10 Chương 7,8 (Đề số 1)

  • 2213 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể?

Xem đáp án

Chọn B

Chiếc cốc làm bằng thủy tinh không có cấu trúc tinh thể.


Câu 2:

Chiếc cốc làm bằng thủy tinh

Xem đáp án

Chọn A

Vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng


Câu 3:

Khi xét biến dạng đàn hồi kéo của vật rắn, có thể sử dụng trực tiếp:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vật rắn vô định hình?

Xem đáp án

Chọn C

Thông tin “Vật rắn vô định hình có tính dị hướng” là sai. Thực ra, vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng


Câu 5:

Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Người ta chia vật rắn chia thành 2 loại: Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận