ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Quần xã sinh vật

  • 887 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Rừng mưa nhiệt đới là:

Xem đáp án

Rừng mưa nhiệt đới là một quần xã.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đặc trưng nào sau đây là của quần xã sinh vật?

Xem đáp án

Đặc trưng của quần xã sinh vật là: thành phần loài.

Các ý A,B,D là đặc trưng của quần thể.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Giả sử trong rừng số lượng các loài chim phụ thuộc vào sự phân tầng của thực vật. Khu hệ sinh vật nào sau đây có số lượng loài chim nhiều nhất?

Xem đáp án

Rừng mưa nhiệt đới có sự phân tầng đa dạng nhất nên số lượng các loài chim lớn nhất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong quần xã sinh vật, loài có số lượng cá thể nhiều và hoạt động mạnh được gọi là.

Xem đáp án

Trong quần xã sinh vật, loài có số lượng cá thể nhiều và hoạt động mạnh được gọi là loài ưu thế.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Các sinh vật trong quần xã phân bố

Xem đáp án

Các sinh vật trong quần xã phân bố theo chiều thẳng đứng và chiều ngang

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận