ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Thể loại - Văn học hiện đại

  • 1445 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Văn bảnThông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 thuộc kiểu văn bản gì?

Xem đáp án

- Văn bảnThông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 thuộc kiểu văn bản nhật dụng.

- Văn bản nhật dụng là loại văn bản đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá,…về những vấn đề, những hiện tượng gần gũi, bức xúc với cuộc sống con người và cộng đồng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thể loại của tác phẩm Nhớ đồng– Tố Hữu là:

Xem đáp án

Thể loại: Thơ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Thể loại của tác phẩm Chí Phèo– Nam Cao là:

Xem đáp án

Thể loại: Truyện ngắn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Thể loại của tác phẩmVĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Nguyễn Huy Tưởng là:

Xem đáp án

Thể loại: Kịch

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thể loại của tác phẩmAi đã đặt tên cho dòng sông? – Hoàng Phủ Ngọc Tường là:

Xem đáp án

Thể loại: Bút kí

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.1 K lượt thi )

Thể thơ

( 14.9 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận