ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Thể loại - Văn học trung đại

  • 1758 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thể loại của văn bản Cảnh ngày hè– Nguyễn Trãi là:

Xem đáp án

Thể loại: Thơ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thể loại của văn bảnTruyện Kiều – Nguyễn Du là:

Xem đáp án

Thể loại: Truyện thơ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Thể loại của văn bảnVào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu Trác là:

Xem đáp án

Thể loại: Kí

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Thể loại của văn bảnBài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ là:

Xem đáp án

Thể loại: Hát nói

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Thể loại của văn bảnChiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm là:

Xem đáp án

Thể loại: Chiếu

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.7 K lượt thi )

Thể thơ

( 15 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận