ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Thể thơ - Văn học trung đại

  • 1466 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

“Quốc tộ như đằng lạc/ Nam thiên lí thái bình/ Vô vi cư điện các/ Xứ xứ tức đao binh”

(Vận nước – Pháp Thuận)

Bài thơ được viết theo thể thơ:

Xem đáp án

- Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.1 K lượt thi )

Thể thơ

( 14.9 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận