ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

  • 1276 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi

Xem đáp án

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí địa lí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

Xem đáp án

Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm khiến cho nhiệt độ trung bình năm cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nguyên nhân nào làm tăng cường độ ẩm ở nước ta là?

Xem đáp án

Các khối khí di chuyển qua biển (trong đó có biển Đông) đã mang lại cho nước ta lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao, trên 80%.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hai khối khí hoạt động theo mùa là:

Xem đáp án

Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hai khối khí hoạt động theo mùa là: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Gió thổi vào nước ta mang lại thời tiết lạnh, khô vào đầu mùa đông và lạnh ẩm vào cuối mùa đông cho miền Bắc là

Xem đáp án

Gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh ở miền Bắc:  nửa đầu mùa đông thời tiết lạnh khô, nửa cuối mùa đông thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận