Tính lực hấp dẫn (có lời giải)

  • 1649 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hai xà lan trên biển có khối lượng lần lượt là 80 tấn và 100 tấn cách nhau 1km. Tính lực hấp dẫn của hai xà lan hỏi hai xà lan có tiến lại gần nhau được không nếu chúng không chuyển động

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Lực hấp dẫn giữa hai xà lan ap dụng công thức

Hai xà lan không thể tiến lại gần nhau vì lực hút rất nhỏ so với trong lượng của hai xà lan


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận