Tính quãng đường vật đi được trong n giây cuối, và trong dây thứ n (Vật lý 10)

  • 2247 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa nhà chung cư có độ cao 320m xuống đất. Cho g=10m/s2. Tính quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên và 2s cuối cùng

Xem đáp án

Đáp án A

Quãng đường vật đi trong 6s đầu:

h2=12.10.62=180m

Quãng đường đi trong 2s cuối cùng:

S'=S-S1=320-180=160m


Câu 5:

Một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 500m biết g=10m/s2. Tính quãng đường vật rơi trong giây thứ 5

Xem đáp án

Đáp án C

Quãng đường vật rơi trong 4s đầu:

h4=12gt42=12.10.42=80 m

Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5:

h=h5-h4

= 125 - 80 = 45m


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận