Tổng hợp lí thuyết chuyên đề: Lực ma sát có lời giải

  • 2330 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

Xem đáp án

 Chọn đáp án A


Câu 2:

Hệ số ma sát trượt

Xem đáp án

Chọn đáp án C

+ Hệ số ma sát trượt không có đơn vị


Câu 3:

Chọn ý sai. Lực ma sát nghỉ

Xem đáp án

Chọn đáp án D

+ Lực ma sát nghỉ vừa có lợi, vừa có hại


Câu 5:

Khi tăng lực ép của tiếp xúc giữa hai vật thì hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc

Xem đáp án

Chọn đáp án C 

Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc không phụ thuộc lực ép của tiếp xúc giữa hai vật.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận