Tổng hợp lí thuyết chuyên đề Rơi tự do (có lời giải)

  • 3530 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Rơi tự do là một chuyển động

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vật đạt vận tốc

Xem đáp án

Vật rơi tự do từ độ cao h. Khi đó phương trình chuyển động của vật có dạng y=12gt2

Thời gian vật rơi cho tới khi chạm đất là: 12gt2=ht=2hg

Vận tốc vật chạm đất: v=gt=g.2hg=2gh

Đáp án C


Câu 4:

Tại M cách mặt đất ở độ cao h, một vật được ném thẳng đúng lên đến vị trí N cao nhất rồi rơi xuống qua P có cùng độ cao với M. Bỏ qua mọi lực cản thì

Xem đáp án

Đáp án B

Tại M và P vật có cùng độ cao nhưng vật tại 2 vị trí đó đang chuyển động ngược chiều. Tuy nhiên về mặt độ lớn thì như nhau.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận