Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Trắc nghiệm)

  • 10076 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Pham Thanh An
20:58 - 09/12/2021

Câu 28: Đáp án là C

Ảnh đính kèm

Pham Thanh An
21:02 - 09/12/2021

Câu 30: Đáp án là B

Ảnh đính kèm