Đề thi giữa kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1)

  • 4242 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mạng tinh thể?

Xem đáp án

Chọn D.

Các phát biểu A, B, C đều đúng.


Câu 3:

Gọi: l0 là chiều dài ở 00c; l là chiều dài ở t0c; α là hệ số nở dài. Công thức tính chiều dài l ởt0c là:

Xem đáp án

Chọn A.

Công thức tính chiều dài l ở t0C là: l = l0(1 + αt)


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng mặt ngoài của chất lỏng?

Xem đáp án

Chọn B.

Trường hợp nước chảy từ trong vòi ra ngoài, không liên quan đến hiện tượng căng mặt ngoài của chất lỏng.


Câu 5:

Tìm câu sai.

Độ lớn của lực căng mặt ngoài của chất lỏng luôn:

Xem đáp án

Chọn C.

Nói “Độ lớn của lực căng mặt ngoài của chất lỏng phụ thuộc vào hình dạng bình chứa chất lỏng” là sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận