CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

  • 1710 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thể khí

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Điều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Có bao nhiêu nguyên tử ô xi trong 1 gam khí ô xi .

Xem đáp án

Đáp án B.

Số phân tử ô xi có trong 1 gam là: N=mANA=132.6,022.1023=1,882.1022D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận