Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 32 (có đáp án) : Kính lúp

  • 1766 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kính lúp là dụng cụ quang dùng để:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Kính lúp là dụng cụ quang dùng để bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ


Câu 2:

Kính lúp là dụng cụ quang dùng để:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Kính lúp là dụng cụ quang dùng để bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ

A – sai vì các vật rất nhỏ được quan sát bằng kính hiển vi

B, D – sai vì: Vật thật qua kính lúp cho ảnh ảo, lớn hơn vật

C - đúng


Câu 3:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A, B, C - đúng

D - sai vì: Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh ảo có hệ số phóng đại lớn


Câu 4:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

A - đúng

B – sai vì: Vật cần quan sát đặt trước kính lớp cho ảnh ảo có số phóng đại lớn

C – sai vì: Kính lúp đơn gian là một thấu kính hội tụ có tiêu cự  ngắn (vài centimet)

D - sai vì: Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh ảo có hệ số phóng đại lớn


Câu 5:

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận