ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Vấn đề phát triển ở một số ngành công nghiệp

  • 776 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là

Xem đáp án

Các nhà máy nhiệt điện phía bắc chủ yếu dựa vào than ở Quảng Ninh.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tiềm năng thuỷ điện nước ta tập trung chủ yếu ở:

Xem đáp án

Công suất có khoảng 30 triệu KW, tập trung ở hệ thống sông Hồng (37%) và sông Đồng Nai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện chạy bằng than có công suất trên 1000 MW của nước ta hiện nay là:

Xem đáp án

B1. Xem chú giải

=>kí hiệu ngôi sao màu đỏ lớn nhất  thể hiện công suất >1000 MW.

B2. Xác định được nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000 MW là Phả Lại.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ được cung cấp nguồn khí thiên nhiên từ bể trầm tích

Xem đáp án

Quan sát Atlat, thấy được Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ được cung cấp nguồn khí thiên nhiên từ bể trầm tích Nam Côn Sơn (đưa khí từ mỏ Lan Tây, Lan Đỏ về).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hai bể trầm tích có triển vọng lớn nhất về trữ lượng và triển vọng khai thác là

Xem đáp án

Hai bể trầm tích có triển vọng lớn nhất về trữ lượng và triển vọng khai thác là Nam Côn Sơn và Cửu Long.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận