20 bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn Lịch Sử mới nhất có đáp án (P3)

  • 11111 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:

1, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

2, Đánh chiếm pháo đài, nhà tù Ba- xti.

3, thành lập nền cộng hòa.

4, thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

Xem đáp án

Đáp án A

2, Đánh chiếm pháo đài, nhà tù Ba- xti (14-7-1789)

1, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8-1789)

4, thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến (7-1791)

3, thành lập nền cộng hòa (21-9-1792)


Câu 2:

Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp đã hoàn thành căn bản công cuộc xâm lược Việt Nam ở cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án C

Với Hiệp ước Hácmăng (1883) và Patơnốt (1884), thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam


Câu 3:

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La tinh?

Xem đáp án

Đáp án A

Ngày 1-1-1959, cuộc Cách mạng nhân dân ở Cuba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát-xtơ-rô đã giành thắng lợi. Chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ. Sau đó, hàng loạt các nước Mĩ Latinh cũng nổi dậy đấu tranh bất chấp mưu thành lập Liên minh vì tiến bộ của Mĩ.

=> Cách mạng Cuba đã cổ vũ các nước còn lại trong khu vực Mĩ Latinh vùng lên đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi sự thống trị của chế độ độc tài thân Mĩ.

=> Thắng lợi của cách mạng Cuba là nhân tố quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh. Chính vì thế, Cuba là “lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh


Câu 4:

Vì sao nói công xã Pari là một nhà nước kiểu mới?

Xem đáp án

Đáp án D

Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới do công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vị quyền lợi của nhân dân.

- Tổ chức bộ máy nhà nước:

Cơ quan cao nhất của nhà nước là Hội đồng công xã, vừa ban bố pháp luật vừa lập các ủy ban thi hành luật pháp; giải tán quân đội và bộ máy chế độ cũ thành lập lực lượng vũ trang và an ninh của nhân dân.

- Các chính sách phục vụ quyền lợi của nhân dân:

+ Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của nhà nước, nhà trường không dạy kinh thánh.   

+ Giao cho công nhân quản lí các xí nghiệp của bọn chủ bỏ chốn.

+ Quy định tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.

+ Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

+ Qui định giá bán bánh mì.

+ Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.


Câu 5:

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc trong giai đoạn 1919-1939?

Xem đáp án

Đáp án A

Tháng 7-1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc. Từ đây, giai cấp vô sản Trung Quốc đã có chính đảng của mình để từng bước nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Thị Vân

Bình luận


Bình luận