20 bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn Lịch Sử mới nhất có đáp án (P20)

  • 11113 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện đời sống của Người tối cổ là gì?

Xem đáp án

Đáp Án D

SGK 10, trang 5 – Biết cách tạo ra lửa là một phát minh quan trọng mà con người có thể sử dụng thứ năng lượng bậc nhất, cải thiện văn bản đời sống của mình


Câu 2:

Quốc gia cổ Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa cổ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp Án D

SGK 10, trang 75 – Sự chuyển biến kinh tế xã hội thời Đông Sơn đòi hỏi cấp thiết phải có các hoạt động trị thủy, thủy lợi để phục vụ nông nghiệp. Cùng thời gian này, yêu cầu chống giặc ngoại xâm cũng được đặt ra. Điều đó đã dẫn đến sự ra đời sớm của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.


Câu 3:

Thể chế chính trị của các quốc gia cố đại phương Đông là gì?

Xem đáp án

Đáp Án B

Chế độ xã hội của nhà nước có giai cấp đầu tiên, trong đó vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao gọi là chế độ chuyên chế cổ đại (hay gọi là chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền)


Câu 4:

Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc đưa nước ta bước vào thời kì độc lập lâu dài?

Xem đáp án

Đáp Án C

SGK 10, trang 86 – Chiến thắng Bạch Đặng của Ngô Quyền năm 938 đã mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta


Câu 5:

Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc khi

Xem đáp án

Đáp Án B

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc khi Nhật Bản – nước phát xít cuối cùng kí vào văn kiện đầu hàng phe Đồng minh chống phát xít


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Thị Vân

Bình luận


Bình luận