20 bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn Lịch Sử mới nhất có đáp án (P5)

  • 11158 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án C

- Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đã tăng cường sức mạnh cho phe CNXH bởi CNXH đã được mở rộng từ châu Âu sang châu Á, đánh đòn mạnh mẽ vào tâm lí của Mĩ.

- Cách mạng Trung Quốc thành công (1949) sau đó năm 1950 Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và liên tục có sự giúp đỡ về nhiều mặt.

- Cách mạng Trung Quốc cũng để lại cho phong trào giải phóng dân tộc thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu


Câu 2:

Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là:

Xem đáp án

Đáp án C

Năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, đây là thời cơ thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước. Tuy nhiên, chỉ có ba nước Đông Nam Á đã chớp thời cơ và giành độc lập: Inđônêxia (17-8-1945), Việt Nam (2-9-1945) và Lào (12-10-1945)


Câu 3:

Ý nghĩa quan trọng nhất trong sự ra đời của nước CHND Trung Hoa đối với quan hệ quốc tế trong thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án B

- Chủ nghĩa xã hội trở thành phạm vi thế giới: sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á: sự ra đời của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949). Sự kiện này đánh dấu sự lớn mạnh hơn nữa của hệ thống chủ nghĩa xã hội, trở thành mối lo ngại to lớn của Mĩ và là động lực thúc đẩy Mĩ phát động Chiến tranh lạnh nhằm lật đổ Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác.

Chọn: B

Chú ý:

- Đáp án A, C: là ý nghĩa sự ra đời nước CHND Trung Hoa đối với Trung Quốc


Câu 4:

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Campuchia thực hiện đường lối đối ngoại khác với Lào và Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án D

Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào; tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc


Câu 5:

Kẻ thù dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta

Xem đáp án

Đáp án D

Sau cách mạng tháng Tám, từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược => Đế quốc Anh chính là kẻ thù tiếp tau cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Thị Vân

Bình luận


Bình luận