20 bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn Lịch Sử mới nhất có đáp án (P7)

  • 11114 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945) đã xác định kẻ thù chính của dân tộc ta là

Xem đáp án

Đáp án A

Chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1945) đã nhận định: phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. Thay khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp – Nhật” thành khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”.


Câu 2:

Thái độ của Pháp sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6 – 3- 1946) là:

Xem đáp án

Đáp án D

Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), thực dân Pháp vẫn tiếp tục gây xung đột vũ trang ở Nam Bộ, lập Chính phủ tự trị ở Nam Kì, âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Pháp tăng cường các hoạt động khiêu khích ở Đông Dương khiến cho mối quan hệ Việt – Pháp ngày càng căng thẳng


Câu 3:

Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương trong những năm 1936 – 1939 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hội nghị tháng 7-1936 đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Đương là: Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, giành tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.


Câu 4:

Tháng 4 – 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án D

Tháng 4 – 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là Luận cương tháng Tư


Câu 5:

Nội dung nào không phải là quyết định của hội nghị Ianta (2 – 1945)?

Xem đáp án

Đáp án C

Hội nghị Ianta (2-1945) thông qua các quyết định quan trọng sau:

- Thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật Bản.

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

=> Đáp án C: không thuộc nội dung của hội nghị Ianta


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Thị Vân

Bình luận


Bình luận