20 bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn Lịch Sử mới nhất có đáp án (P18)

  • 11117 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhận định "Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta", được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra trong bối cảnh

Xem đáp án

Đáp án A

Xu thế toàn cầu hóa đã đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Do vậy, “Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta”


Câu 2:

Kế hoạch quân sự nào của Pháp đã chứng tỏ Mỹ bắt đầu "dính líu" và "can thiệp" vào cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương?

Xem đáp án

Đáp án B

- Tháng 9-1949, Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Năm 1950, Mĩ kí với Pháp “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương”, từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. Dựa vào viện trợ của Mĩ, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lat đơ Tatxinhi, mong muốn kết thúc chiến tranh


Câu 3:

Điểm khác nhau cơ bản giữa khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương là

Xem đáp án

Đáp án C

Điểm khác cơ bản của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương được thể hiện ở ngay tên của phong trào và cuộc khởi nghĩa, đó là mục tiêu/mục đích đấu tranh. Cụ thể:

- Phong trào Cần Vương có mục tiêu đấu tranh là đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế có mục tiêu đấu tranh là đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng.

=> Mục đích đấu tranh cũng quy định tính chất:

- Phong trào Cần Vương mang tính chất là phong trào theo khunh hướng phong kiến mang tính dân tộc sâu sắc.

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế mang tính tự vệ


Câu 4:

Nhà lãnh đạo đi đầu trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apácthai ở Nam Phi là

Xem đáp án

Đáp án D

Nenxơn Manđêla là nhà lãnh đạo đi đầu trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apacthai ở Nam Phi, sau đó ông trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi


Câu 5:

Luận cương chính trị của Đảng được thông qua tại

Xem đáp án

Đáp án B

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10 – 1930 đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng do đồng chí Trần Phú khởi thảo


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Thị Vân

Bình luận


Bình luận