200 Bài tập Cacbohidrat ôn thi Đại học có lời giải (P7)

  • 2679 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phát biu nào sau đây là đúngSaccarozơ và glucozơ đều

Xem đáp án

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

A. Sai vì các monosaccarit thì không có liên kết glicozit.

B. Glucozơ không bị thủy phân.

C. Saccarozơ không có nhóm –CHO nên không có phản ứng tráng bạc.

D. Đúng vì đều có nhiều nhóm –OH


Câu 5:

Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận