(2023) Đề thi thử Lịch sử Liên trường Nghệ An, Nghệ An (Lần 1) có đáp án

  • 1538 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong đông - xuân 1953 - 1954 là

Xem đáp án

Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong đông - xuân 1953 - 1954 là Tây Bắc.

Chọn B.


Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là Hương Khê.

Chọn B.


Câu 3:

Cây cầu nào sau đây do người Pháp xây dựng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914)?

Xem đáp án

Cầu Tràng Tiền do người Pháp xây dựng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914).

Chọn D.


Câu 4:

Quốc gia nào sau đây là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

Xem đáp án

Mĩ là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chọn C.


Câu 5:

Năm 1963, phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh ở đô thị lớn nào sau đây?

Xem đáp án

Năm 1963, phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh ở Sài Gòn.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận