(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Ngô Gia Tự Lần 1 có đáp án

  • 1643 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chiến thắng nào sau đây của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Rove của Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954)?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

Cách giải:

Chiến thắng Biên Giới thu đông 1950 của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Rove của Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954).

Chọn D.


Câu 2:

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi” vì

Xem đáp án

Phương pháp: Giải thích.

Cách giải:

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi” vì có 17 quốc gia ở châu Phi giành được độc lập.

Chọn B.


Câu 3:

Nhiệm vụ cách mạng miền Nam sau Hiệp định Gionevo 1954 là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung nhiệm vụ hai miền sau Hiệp định Gionevo.

Cách giải:

Nhiệm vụ cách mạng miền Nam sau Hiệp định Gionevo 1954 là tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Chọn C.


Câu 4:

Sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1949), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954) và cách mạng Cuba (1959) đã

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12.

Cách giải:

Sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1949), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954) và cách mạng Cuba (1959) đã cổ vũ phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh.

Chọn D.


Câu 5:

Sự kiện quốc tế nào sau đây đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Việt Nam từ 1919 - 1930.

Cách giải:

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận