(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Sở Cà Mau Lần 1 có đáp án

  • 715 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Về chính trị, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930 - 1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Cách giải:

Về chính trị, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930 - 1931) đã thực hiện chính sách thành lập các đổi tự vệ đỏ.

Chọn B.


Câu 2:

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975), quân dân Việt Nam lợi quân sự nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).

Cách giải:

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975), quân dân Việt Nam giành chiến thắng trong trận Vạn Tường.

Chọn C.


Câu 3:

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929).

Cách giải:

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải.

Chọn A.


Câu 4:

Trong giai đoạn 1939 - 1945, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945.

Cách giải:

Trong giai đoạn 1939 - 1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập ở Việt Nam.

Chọn A.


Câu 5:

Trong những năm 1945 - 1973, Mĩ đi đầu trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:8

SGK Lịch sử 12, nội dung nước Mĩ.

Cách giải:

Trong những năm 1945 - 1973, Mĩ đi đầu trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật công cụ sản xuất mới.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận