(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

  • 9189 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sự ra đời của khối NATO và Vác sa va tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Sự ra đời của khối NATO và Vác sa va đã đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. 

Chọn D. 

Câu 2:

Dấu hiệu đầu tiên đánh dấu sự “xói mòn” của trật tự hai cực Ianta là

Xem đáp án

Trật tự hai cực Ianta đứng đầu là Liên Xô và Mĩ, đặc trưng là sự đối đầu giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa. Ngày 1-10-1949, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc thành công (1949), nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Trung Quốc thành công cũng làm cho hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á, làm tăng sức mạnh của phe chủ nghĩa xã hội và làm xói mòn trật tự hai cực Ianta. 

Chọn A. 


Câu 3:

Chiến tranh lạnh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Chiến tranh lạnh diễn ra trong khoảng thời gian 1947 – 1989. 

Chọn C. 


Câu 4:

Nguyên nhân chính khiến Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô là:

Xem đáp án

Nguyên nhân chính khiến Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô là do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa Mĩ và Liên Xô. 

Chọn B. 


Câu 5:

Tháng 8 – 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, những nước nào sau đây đã giành được chính quyền?

Xem đáp án

Tháng 8 – 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh Inđônêxia, Việt Nam đã giành được chính quyền.

Chọn A. 


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

3 tháng trước

Vo Khoa

Bình luận


Bình luận