(2023) Đề thi thử môn Lịch Sử THPT Quốc gia có đáp án (Đề 13)

  • 2047 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Cao trào cách mạng nào sau đây diễn ra ở Việt Nam trong thời kì 1939-1945?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, ở Việt Nam vấn đề thống nhất đất nước về mặt nhà nước trở lên cấp thiết vì

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ với mục tiêu cao nhất là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận