(2023) Đề thi thử môn Lịch Sử THPT Quốc gia có đáp án (Đề 15)

  • 1709 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Về mặt hình thức, chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) của đế quốc Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam là loại hình

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11-1939) xác định

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Nội dung nào sau đây là một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận