(2023) Đề thi thử môn Lịch Sử THPT Quốc gia có đáp án (Đề 5)

  • 1713 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Trong những năm 1975-1979, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Với Tạm ước 14 - 9 - 1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận