(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 5)

  • 1438 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu đã khởi xướng phong trào nào sau đây ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây liên minh chặt chẽ với Mĩ ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những tác động của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được triển khai với lực lượng chủ yếu là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Một trong những quốc gia giành độc lập ở khu vực Đông Nam Á trong những năm 50 của thế kỉ XX là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 tuần trước

Hồ Thị Diệu Linh

Bình luận


Bình luận

V-MAD Official
16:09 - 21/06/2024

câu 16 sai đáp án rồi