(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Lạng Sơn lần 1 (có đáp án)

  • 461 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một trong những nguyên nhân đưa đến sự ra đời Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là do

Xem đáp án
Nguyên nhân ra đời tổ chức ASEAN (tr 31 – SGK Lịch sử lớp 12)
Chọn A

Câu 2:

Năm 1953, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch quân sự Nava ở Đông Dương trong bối cảnh nào sau đây?

Xem đáp án
Bối cảnh thực dân Pháp triển khai kế hoạch Nava: quân Pháp thiệt hại ngày càng lớn, bị đẩy sâu vào thế bị động, vùng chiếm đóng bị thu hẹp…
Chọn D

Câu 3:

“Phá kho thóc giải quyết nạn đói” là khẩu hiệu Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong phong trào cách mạng nào?

Xem đáp án
“Phá kho thóc giải quyết nạn đói” là một chủ trương của Đảng trong cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945.
Chọn B

Câu 4:

Sau Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam, từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, lực lượng quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật là

Xem đáp án
Sau Cách mạng tháng Tám (1945), lực lượng Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc là quân Trung Hoa Dân Quốc.
Chọn A

Câu 5:

Khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến!” trong phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam thể hiện mục tiêu đấu tranh về

Xem đáp án
Khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến!” là khẩu hiệu đấu tran chính trị.
Chọn D

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận