(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Quảng Xương 4 (có đáp án)

  • 533 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phải là mục tiêu trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Các tập đoàn như: Apple, Sam sung, Microsoft, Facebook, ... là biểu hiện nào của xu thế toàn cầu hóa?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

“Kế hoạch Mácsan” (6-1947) của Mĩ còn có tên gọi khác là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Một trong những đặc điểm phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận