28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án

  • 5742 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Chọn B

Chuyển động tròn đều là chuyển động của quỹ đão là đường tròn, có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

A sai là vì khi ô tô hãm phanh, bánh xe quay chậm dần, không quay đều.

B đúng vì kim phút quay đều.

C sai vì chiếc đu quay chưa chắc đã quay đều.

D sai vì cánh quạt khi vừa tắt điện sẽ quay chậm dần.


Câu 2:

Chuyển động tròn đều có

Xem đáp án

Chọn D

+ Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo. Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc có phương luôn luôn thay đổi.

+ Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quay quét được trong một đơn vị thời gian, không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

+ Tốc độ dài không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

+ Độ lớn của gia tốc hướng tâm:

 28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 1) 

 

luôn phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.


Câu 3:

Câu nào sau đây nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều là sai?

Xem đáp án

Chọn C

Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

Độ lớn của gia tốc a=V2R=R.ω2 , với v là vận tốc, R là bán kính quỹ đạo.

Gia tốc hướng tâm đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của chuyển động (chiều của vectơ vận tốc v).


Câu 4:

 Phát biểu nào sau đây là chính xác?

Trong chuyển động tròn đều

Xem đáp án

Chọn D

Trong chuyển động tròn đều, vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có phương, chiều luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

Độ lớn của gia tốc a=V2R=R.ω2 , với v là vận tốc, R là bán kính quỹ


4

Đánh giá trung bình

33%

33%

33%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hoa Lâm

3 năm trước

Trần Huy Hoàng

2 năm trước

Pham Thanh An

Bình luận


Bình luận

Hồng Ly
19:25 - 08/10/2020

.

Lê Hiểu Minh
21:18 - 20/10/2021

.