37 Câu trắc nghiệm Vật Lí 11- Điện trường đều - Có lời giải chi tiết

  • 2476 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ta có UMN=VM-VN=40V 

ð Điện thế tại M cao hơn điện thế tại N 40 V.


Câu 2:

Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cường độ điện trường hướng từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Ion dương nên lực điện cùng chiều với cường độ điện trường.

ð Ion dương sẽ chuyển động từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.


Câu 3:

Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và chiều hướng từ dưới lên trên. Hiệu điện thế giữa hai bản là 120 V. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Xác định điện tích của hạt bụi. Lấy g = 10 m/s2.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Hạt bụi nằm cân bằng, chịu tác dụng của trọng lực và lực điện. Vì trọng lực hướng xuống nên lực điện phải hướng lên. Mà cường độ điện trường hướng từ dưới lên trên nên điện tích q dương.

P=Fmg=qE=qUdq=mgdU=8,3.10-11C

 


Câu 4:

Một electron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V. Công mà lực điện sinh ra sẽ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Công mà lực điện sinh ra là

A=qEd=qU=-1,6.10-19.100=-1,6.10-17J 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận