Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ nhận biết - P1)

  • 10493 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Este nào sau đây có mùi chuối chín?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Chất béo là trieste của axit béo với

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Este C2H5COOC2H5 có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chất béo tripanmitin có công thức là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tên gọi của CH3CH2COOCH3

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thơm Nguyễn

1 năm trước

Thanh Điền

Rất hay xin cảm ơn

1 năm trước

Dũng Đăng

H

2 tháng trước

Hanh Minh

Bình luận


Bình luận