Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

  • 910 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

You are old enough to take …….. for what you have done.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Take responsibilty for … (chịu trách nhiệm cho …)

Dịch: Bạn đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã làm.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

John is ………… only child in his family so his parents love him a lot.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: The only + N (……..duy nhất)

Dịch: John là đứa con duy nhất trong gia đình nên bố mẹ anh rất yêu quý anh.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

According to the boss, John is the most …… for the position of executive secretary.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Theo ông chủ, John là người phù hợp nhất cho vị trí thư ký điều hành.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

What are the ……...of that country? - I think it is some kinds of cheese and sauces.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Các món ăn đặc biệt của đất nướca đó là gì? - Tôi nghĩ đó là một số loại phô mai và nước sốt.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

In the last hundred years, traveling ……. much easier and more comfortable.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Trong một trăm năm qua, việc đi lại trở nên dễ dàng và thoải mái hơn nhiều.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Koo lin
07:09 - 03/05/2022

Wed hay