Bài tập trắc nghiệm Unit 12 - Reading đọc hiểu có đáp án

  • 135 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Read the passage carefully and choose the correct answer.

           The excitement of snorkelling in a clear tropical sea is hard to explain to someone who hasn't done it. If you expect to have the opportunity of trying it when on holiday, it is well worth bringing a snorkel if you can get hold of one. Experts now recommend a separate breathing tube.

            Many swimmers take a deep breath before diving with a snorkel. This is a mistake, because it makes the body so light that you dive with difficulty. It is best to take a couple of deep breaths and then a normal relaxed breath in order to breathe in enough for dive. Don't take repeated deep breaths before diving because this can lead to shortage of oxygen, which causes unconsciousness without warning.

            The backs of many snorkellers get badly burnt, for the snorkellers are so involved in the world below they forget about the dangers of sunburn. The sea does not protect your back from the rays of the sun, and it is best to wear a T-shirt. Snorkellers should also consider wearing shoes (or slippers), which may protect their feet from cuts from sharp rocks which can easily become infected.

What does the writer find difficult about snorkelling?

Xem đáp án

Thông tin: The excitement of snorkelling in a clear tropical sea is hard to explain to someone who hasn't done it.

Tạm dịch: Sự phấn khích của môn lặn trong một vùng biển nhiệt đới trong xanh thật khó để mổ tả đến những người chưa được trải qua.

=> describing how exciting it can be   

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2:

A swimmer should________before diving with a snorkel

Xem đáp án

Vận động viên bơi lội nên _______ trước khi lặn với ống thở khí lặn.

A. hít thở sâu

B. hít 2 hơi thở sâu

C. hít thở sâu nhiều lần

D. tập nhiều thể dục

Thông tin: It is best to take a couple breaths and then a normal relaxed breath in order to breathe in enough for dive.

Tạm dịch: Tốt nhất là chỉ cần 2 lần hít sâu và sau đó điều hòa hơi thở để đủ lượng khí cần khi lặn.

=> A swimmer should take two deep breaths before diving with a snorkel.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3:

Why is taking a deep breath before diving a mistake?

Xem đáp án

Tại sau hít sâu trước khi lặn là một sai lầm?

A. Bạn sẽ không thể lặn đủ sâu.

B. bạn sẽ không thể nổi đúng cách.

C. bạn sẽ sử dụng quá nhiều oxygen.

D. bạn sẽ bất tỉnh khi lặn.

Thông tin: This is a mistake, because it makes the body so light that you dive with difficulty.

Tạm dịch: Đây là một lỗi vì nó sẽ làm cơ thể trở nên nhẹ hơn và thật khó để lặn sâu

=> You will not be able to dive deeply enough.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4:

The general impression of snorkelling the writer gives is that________.

Xem đáp án

Thông tin: If you expect to have the opportunity of trying it when on holiday, it is well worth bringing a snorkel if you can get hold of one. Experts now recommend a separate breathing tube.

Tạm dịch: Nếu bạn đang mong để có cơ hội được thử đi lặn biển trong kỳ nghĩ, thì sẽ thật cần thiết để bạn mang theo một ống thở khi lặn. Giờ đây các chuyên gia đề xuất bạn mang một ống thở riêng biệt.

=> The general impression of snorkelling the writer gives is that most swimmers can learn to do it

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận