Bài tập trác nghiệm Unit 13 - Reading đọc hiểu có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Read the passage carefully and choose the correct answer.

The 22nd SEA Games, hosted this year by Vietnam, has joined the international movement to rid sports of tobacco. For the first time, the regional sporting event will be tobacco-free under a landmark cooperative agreement signed in April 2003 between the World Health Organization (WHO), the 22nd SEA Games Organizing Committee and the Vietnamese Ministry of Health. Hanoi Health Department has organized a press seminar to celebrate and raise awareness about the tobacco-free SEA Games.

The 22nd SEA Games is the first games hosted by Vietnam and 10 countries from the Southeast Asian region with nearly 8,000 athletes and coaches will participate. It will be the first tobacco-free international sporting event in Vietnam, joining other international tobacco-free sporting events such as the FIFA World Cup 2002, and the Winter Olympic Games 2002.

The 22nd SEA Games will ban all sales, advertising and other promotion of tobacco products, and restricts smoking in all Games venues. The aim is to protect spectators, athletes, event staff, media and other visitors from the serious health hazards of second-hand tobacco smoke, as well as to change public attitudes about the social acceptability of smoking. Madame Pascale Brudon, WHO Representative in Vietnam, stated, "Vietnam has established 3 years ago a comprehensive, ambitious national tobacco control policy and a national tobacco control program. The tobacco-free 22nd SEA Games will be yet another area where Vietnam is leading the way for other countries in the region and the world in protecting its citizens from the debilitating and disastrous consequences of tobacco use."

WHO has provided funding and technical assistance to the SEA Games Organizing Committee and Vietnamese Ministry of Health to train of over 4,000 SEA Games organizers and volunteers on the implementation of the tobacco-free policy. An international team of trainers from the Ministry of Health, International Organization for Good Temper (lOGT), WHO and International Development Enterprises (IDE) began a series of national training workshops for volunteers in April, 2003. The tobacco-free SEA Games are an inspiration and a model for other sport events, big and small, not only in Vietnam but also in the Southeast Asian and Western Pacific Region.

In the 22nd SEA Games _______.

Xem đáp án

Trong SEA Games 22_______ .

A. sẽ có sự tham gia của các vận động viên từ Tổ chức Y tế Thế giới

B. không được phép hút thuốc

C. hút thuốc chỉ dành cho người lãnh đạo, không phải bất kỳ vận động viên nào

D. được tổ chức bởi Bộ Y tế Việt Nam

Thông tin: The 22nd SEA Games will ban all sales, advertising and other promotion of tobacco products, and restricts smoking in all Games venues.

Tạm dịch: SEA Games 22 sẽ cấm việc mua bán, quảng cáo hay các hình thức quảng bá sản phẩm từ thuốc lá, và hạn chế hút thuốc trong toàn bộ khu vực của thế vận hội.

=> In the 22nd SEA Games smoking is not allowed

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

According to the text, _______

Xem đáp án

Theo đoạn văn, _______.

A. Việt Nam đã từng tổ chức một số sự kiện thể thao không hút thuốc trước SEA Games 22

B. SEA Games không thuốc lá ở Việt Nam chưa được bất kỳ tổ chức thế giới nào chấp thuận

C. SEA Games không thuốc lá không được công bố trên báo và tạp chí

D. SEA Games không thuốc lá ở Việt Nam đã được nhiều tổ chức thế giới khuyến khích và ủng hộ

Thông tin: WHO has provided funding and technical assistance to the SEA Games Organizing Committee and Vietnamese Ministry of Health to train of over 4,000 SEA Games organizers and volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

Tạm dịch: Tổ chức Y tế thế giới WHO đã mang đến sự giúp đỡ về mặt tài chính và kỹ thuật cho Ủy ban Tổ chức SEA Games và Bộ Y tế Việt Nam để đào tạo hơn 4000 người tổ chức và tình nguyện viên SEA Games trong việc thi hành các chính sách cấm thuốc lá. 

=> According to the text, the tobacco-free SEA Games in Vietnam has been encouraged and supported by many world organizations

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

According to the third paragraph, _______.

Xem đáp án

Theo đoạn thứ ba, _______.

A. các công ty thuốc lá có thể có chiến dịch quảng cáo trong SEA Games

B. khói thuốc lá không thể gây hại phụ cho các vận động viên trong SEA Games 22

C. thuốc lá không được phép bán ở các địa điểm SEA Games 22

D. mọi người đều có thể mua thuốc lá ở các địa điểm SEA Games 22 ngoại trừ các vận động viên

Thông tin: The 22nd SEA Games will ban all sales, advertising and other promotion of tobacco products, and restricts smoking in all Games venues.

Tạm dịch: SEA Games 22 sẽ cấm việc mua bán, quảng cáo hay các hình thức quảng bá sản phẩm từ thuốc lá, và hạn chế hút thuốc trong toàn bộ khu vực của thế vận hội.

=> According to the third paragraph, cigarettes are not allowed to sell in the 22nd SEA Games venues

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

One of the aims of the tobacco-free SEA Games is_________.

Xem đáp án

 Một trong những mục tiêu của SEA Games không thuốc lá là __________.

A. bán thuốc lá ngày càng nhiều trong sự kiện

B. thay đổi thái độ của công chúng về sự chấp nhận xã hội của việc hút thuốc

C. để giảm sản xuất thuốc lá

D. để giúp các vận động viên giải quyết các vấn đề của các mối nguy hiểm sức khỏe nghiêm trọng

Thông tin: The aim is to protect spectators, athletes, event staff, media and other visitors from the serious health hazards of second-hand tobacco smoke, as well as to change public attitudes about the social acceptability of smoking.

Tạm dịch: Mục đích là để bảo vệ khán giả, vận động viên, thậm chí là nhân viên, phía nhà báo và các vị khách khác tránh khỏi nguy hiểm từ việc hít phải khói thuốc, cũng như là thay đổi cách nhìn nhận của cộng đồng về việc chấp nhận hút thuốc trong xã hội.

=> One of the aims of the tobacco-free SEA Games is to change public attitudes about the social acceptability of smoking

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Which sentence is not true?

Xem đáp án

Câu nào không đúng?

A. Bản thân Việt Nam phải trả rất nhiều tiền cho các tình nguyện viên về việc thực hiện chính sách không thuốc lá.

B. SEA Games không thuốc lá ở Việt Nam nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều tổ chức thế giới

C. SEA Games không hút thuốc lá được coi như là một mô hình cho các sự kiện thể thao khác.

D. Có các hội thảo đào tạo quốc gia dành cho các tình nguyện viên vào tháng 4 năm 2003 cho SEA Games không hút thuốc.

Thông tin: WHO has provided funding and technical assistance to the SEA Games Organizing Committee and Vietnamese Ministry of Health to train of over 4,000 SEA Games organizers and volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

Tạm dịch: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cung cấp về tài chính và trợ giúp về mặt chuyên môn cho Ủy ban tổ chức SEA Games và Bộ Y tế Việt Nam để đáo tạo hơn 4000 tình nguyện viên và người tổ chức trong việc thi hành luật lệ cấm hút thuốc.

=> Vietnam itself has to pay a lot for the volunteers on the implementation of the tobacco-free policy.

Đáp án cần chọn là: A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận