Bài tập trắc nghiệm Unit 14 - Reading đọc hiểu có đáp án

  • 169 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the passage carefully and choose the correct answer.

On Monday, May 12, 2008 a violent earthquake, measuring 8. 0 on the Richter scale, happened in southwestern China's Sichuan Province. Hundreds of aftershocks followed in the area The earthquake destroyed thousands buildings, roads, schools and hospitals, as well as infrastructure like communication networks and electrical towers. Thousands of people died or are missing, and more than 45 million people were affected by the earthquake, which has been the worst natural disaster to hit China for 30 years.

The American Red Cross has contributed $20 million to support the relief and recovery efforts of the Red Cross Society of China. These funds will be used to assist survivors through the purchase and distribution of relief supplies, coordination of logistics and transportation of disaster workers to the hardest hit areas. The American Red Cross has also sent relief experts to the affected area to help monitor and coordinate the response efforts. On June 6, the American Red Cross co-hosted a forum to address the U. S. response and recovery efforts following the earthquake. More than 30 representatives from humanitarian organizations, the business companies and the government participated in the event.

More than 35,000 staff and volunteers with the Red Cross Society of China responded to the disaster by distributing food, water, tents and other essential items. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies are providing 100,000 tents to help those in need.

The Red Cross Society of China is a very strong organization with extensive experience responding to disasters. The American Red Cross has long history of working with the Red Cross Society of China, going to back to famines in 1906 and including severe storms earlier this year. There has been a close contact between the Red Cross Society of China and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, arid they have been ready to provide additional support such as disaster workers, relief supplies or financial assistance.

Concerned family and friends in the United States may have difficulty contacting their loved ones because telecommunication has been out of work by this disaster. If they are trying to reach relatives living in China or those who are citizens of China, the American Red Cross suggests them keep calling or try contacting other family members who live nearby.

Câu 1: The earthquake on May 12, 2008 in China _______.

Xem đáp án

Thông tin: Thousands of people died or are missing, and more than 45 million people were affected by the earthquake, which has been the worst natural disaster to hit China for 30 years.

Tạm dịch: Hàng ngàn người đã chết hoặc mất tích, và hơn 45 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, đó là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong 30 năm.

=> The earthquake on May 12, 2008 in China had effects on more than 45 million people.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2:

According to the second paragraph, _______.

Xem đáp án

Thông tin: The American Red Cross has contributed $20 million to support the relief and recovery efforts of the Red Cross Society of China.

Tạm dịch: Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã đóng góp 20 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và phục hồi của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.

=> According to the second paragraph, the American Red Cross helped the Red Cross Society of China to recover from the earthquake

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3:

Which sentence is not true?

Xem đáp án

Thông tin: The American Red Cross has contributed $20 million to support the relief and recovery efforts of the Red Cross Society of China.

Tạm dịch: Hội chữ thập đỏ Mỹ đã đóng góp $20 triệu đô để hỗ trợ nỗ lực xoa dịu và hồi phục sau thiên tai của hội chữ thập đỏ Trung Quốc. 

=> đáp án sai: B. The American government did not do anything to help the earthquake victims in China (Chính phủ Mỹ đã không có bất cứ hành động gì để giúp đỡ những nạn nhân của trận động đất ở Trung Quốc) 

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4:

Which is not mentioned about the Red Cross Society of China?

Xem đáp án

Thông tin: More than 35,000 staff and volunteers with the Red Cross Society of China responded to the disaster by distributing food, water, tents and other essential items.

Tạm dịch: Hơn 35.000 nhân viên và tình nguyện viên với Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã đối phó với thảm họa bằng cách phân phối thực phẩm, nước, lều và các vật dụng thiết yếu khác

=> đáp án sai: C. It supplied the earthquake victims a lot of things except tents (Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã hỗ trợ những nạn nhân nhiều nhu yếu phẩmngoại trừ lều) 

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5:

After the earthquakes _______.

Xem đáp án

Thông tin: Concerned family and friends in the United States may have difficulty contacting their loved ones because telecommunication has been out of work by this disaster.

Tạm dịch: Thân nhân và bạn bè ở Mỹ của những nạn nhân trong vụ động đất có thể gặp khó khăn trong việc liên lạc với họ bởi vì mạng lưới viễn thông đã bị ngắt do thiên tai. 

=> After the earthquakes, it has been difficult to contact with the resident in the attacked area. (Sau trận động đất, liên lạc với những cư dân trong khu vực bị nạn trở nên khó khăn)

Đáp án cần chọn là: A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận