Bộ 16 đề thi Học kì 1 Vật lí 11 có đáp án_ đề 1

  • 4265 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiện tượng điện phân không ứng dụng để

Xem đáp án

Đáp án CPhương pháp giải:

Hiện tượng điện phân ứng dụng để đúc điện, mạ điện, luyện nhôm.. không dùng để sơn tĩnh điện


Câu 2:

Hạt tải điện trong chất điện phân là

Xem đáp án

Đáp án A

Hạt tải điện trong chất điện phan là ion dương và ion âm


Câu 3:

Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của

Xem đáp án

Đáp án B

Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng cua các electon tự do ngược chiều điện trường


Câu 4:

Kim loại dẫn điện tốt vì

Xem đáp án

Đáp án A

Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn


Câu 5:

Khi khoảng cách giữa 2 điện tích điểm tăng 4 lần, đồng thời độ lớn của mỗi điện tích tăng lên gấp đôi, so với lực tương tác lúc đầu lực tương tác mới sẽ:

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng công thức tính lực culong F=kq1q2r2 ta thấy khi độ lớn của mỗi điện tích tăng lên gấp đôi và khoảng cách tắng lên 4 lần thì lực tương tác giảm đi 4 lần .


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận