ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Các bằng chứng tiến hóa

  • 1164 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, hóa thạch có vai trò là

Xem đáp án

Vai trò của hóa thạch là bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Loại bằng chứng nào sau đây có thể giúp chúng ta xác định được loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất ?

Xem đáp án

Bằng chứng hóa thạch cho biết loài nào xuất hiện trước loài nào xuất hiện sau

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Bằng chứng nào sau đây không trực tiếp cho thấy mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sinh vật?

Xem đáp án

B - C - D - là hóa thạch.

Di tích của xương đai hông, xương đùi và xương chày được tìm thấy ở cá voi hiện nay là cơ quan thoái hóa, là bằng chứng giải phẫu so sánh.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cơ quan tương đồng là những cơ quan:

Xem đáp án

Cơ quan tương đồng là cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cặp cấu trúc nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

Xem đáp án

Đáp án C, cánh dơi và chân trước của ngựa đều có nguồn gốc từ chi trước của thú.

A sai: cánh chim có nguồn gốc chi trước, cánh côn trùng có nguồn gốc từ biểu bì.

B sai: gai hoa hồng có nguồn gốc biểu bì, gai xương rồng có nguồn gốc là lá.

D  sai, cá là động vật có xương sống, còn tôm thì không có xương sống, 2 cơ quan mang của 2 loài này là khác nguồn gốc.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận