Các loại tia: Tia hồng ngoại - tia tử ngoại - tia X

  • 736 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma thì

Xem đáp án

Ta có: λhn > λtn > λγ => fhn < ftn < fγ  =>f3 f2  >f1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

Xem đáp án

Để kiểm tra hành lý tại sân bay người ta dùng tia Rơn – ghen

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

Xem đáp án

Ứng dụng của tia X: Chụp chiếu điện, chữa ung thư; dò tìm khuyết tật bên trong các vật bằng kim loại; nghiên cứu cấu trúc tinh thể; kiểm tra hành lí của hành khách.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một chùm bức xạ điện từ có tần số 24.1014 Hz. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.Trong không khí (chiết suất lấy bằng 1), chùm bức xạ này có bước sóng bằng bao nhiêu và thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

Xem đáp án

Ta có:

λ=cf=3.10824.1014=125.109m= > thuộc vùng tử ngoại

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một chùm bức xạ điện từ có bước sóng 0,75μm trong môi trường nước (chiết suất n = 4/3). Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Chùm bức xạ này có tần số bằng bao nhiêu và thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

Xem đáp án

Ta có:

+ Bước sóng của bức xạ trong nước:

λ=λckn=cnff=cnλ=3.10843.0,75.106=3.1014Hzvà bước sóng trong chân không:λck=cf=106m  thuộc vùng hồng ngoại

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận