ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Cấu tạo của từ

  • 1650 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các từ “đèm đẹp, tôn tốt, ang ác, anh ách” thuộc nhóm từ nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Các từ “đèm đẹp, tôn tốt, ang ác, anh ách ” thuộc nhóm từ láy toàn bộ (biến đổi phụ âm cuối p -> m; t -> n; ch -> nh; c -> ng)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Các từ “vội vã, phờ phạc, gượng gạo, mập mạp” thuộc nhóm từ nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Các từ “vội vã, phờ phạc, gượng gạo, mập mạp ” thuộc nhóm từ láy bộ phận (láy phụ âm đầu)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Các từ “thúng mủng, mặt mũi, buôn bán, phẳng lặng” thuộc nhóm từ nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Các từ “thúng mủng, mặt mũi, buôn bán, phẳng lặng ” thuộc nhóm từ ghép dựa trên 2 từ tố có nghĩa giống nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Các từ “xe cộ, treo pheo, gà qué, chợ búa” thuộc nhóm từ nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Các từ “xe cộ, treo pheo, gà qué, chợ búa” thuộc nhóm từ ghép tổng hợp. (Bởi vì các từ đã cho đều thuộc trường hợp một tiếng có nghĩa, một tiếng đã mất nghĩa, nhưng hai tiếng không có quan hệ về âm thì ta xếp chúng vào nhóm từ ghép)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Các từ “Chim chóc, đất đai, tuổi tác, thịt thà” thuộc nhóm từ nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Các từ Chim chóc, đất đai, tuổi tác, thịt thà” thuộc nhóm từ láy phụ âm đầu. Bởi vì các từ đã cho đều thuộc trường hợp 1 tiếng có nghĩa, 1 tiếng đã mất nghĩa nhưng 2 tiếng lại có quan hệ về âm (láy phụ âm đầu).

Đáp án cần chọn là C


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.7 K lượt thi )

Từ Loại

( 2.9 K lượt thi )

Câu hỏi điền từ

( 1.9 K lượt thi )

Thể thơ

( 15 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận