ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Điều hòa hoạt động gen

  • 991 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điều hòa hoạt động gen chính là

Xem đáp án

Điều hòa hoạt động của gen chính là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Sự biểu hiện điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yếu ở cấp độ:

Xem đáp án

Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:

Xem đáp án

Operon Lac bao gồm: Nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:

Xem đáp án

Kí hiệu O (operator) là vùng vận hành.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli là:

Xem đáp án

Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của operon Lac ở vi khuẩn E.coli là đường lactose.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận