Giao thoa ánh sáng đơn sắc

  • 659 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Ánh sáng trên bề mặt rộng 7,2 mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm ℓà vân:

Xem đáp án

Ta có, trên màn có 9 vân sáng

=> Khoảng cách giữa 9 vân sáng là 8i = 7,2mm => i = 0,9mm

Tại vị trí cách trung tâm 14,4mm = 16i => Vân sáng thứ 16

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóngλ = 0,5μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Tại M trên màn E cách vân trung tâm một khoảng x = 3,5mm ℓà vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

Xem đáp án

Ta có:

+ Khoảng vâni=λDa=0,5.106.10,5.103=103m=1mm

+ Tại M: x = 3,5mm = 3,5i = (3 + 0,5) i

=> Tại M là vân tối bậc 4

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóngλ= 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được?

Xem đáp án

- Bước 1:

Ta có:

+ Khoảng vân i:i=λDa=0,5.106.10,5.103=103m=1mm

- Bước 2:

+ Số vân sáng trên màn: NS=2L2i+1=13

- Bước 3:

Ta có:  phần thập phân củaL2i=0,5= > Số vân tối trên màn: Nt = NS + 1 = 14

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận